Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που ακολουθείται, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας και καλύπτει όλους τους τομείς ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, επιτυγχάνοντας μια σύγχρονη προσχολική αγωγή.
 • 1. Ψυχοκινητικός Τομέας:
  Ασκήσεις φυσικής και ρυθμικής αγωγής, καλλιέργεια αμφιπλευρικότητας και λεπτής κινητικότητας, αντίληψη χώρου, ομαδικά παιχνίδια
 • 2. Κοινωνικοσυναισθηματικός Τομέας:
  Ομαδικά παιχνίδια με κανόνες, ομαδικές εργασίες, συμβολικά παιχνίδια, επισκέψεις - εξορμήσεις, γιορτές - εκδηλώσεις
 • 3. Αισθητικός Τομέας:
  Εικαστικές τέχνες, αυτοσχεδιασμοί, δραματικό - θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, κουκλοθέατρο, μουσική, χορός
 • 4. Νοητικός Τομέας:
  Περιβαλλοντική αγωγή, μητρική γλώσσα, προμαθητικές έννοιες
 • 5. Τομέας Δεξιοτήτων:
  Προγραφικές - προαναγνωστικές - προμαθηματικές έννοιες
   Το πρόγραμμα μας επιπλέον ενισχύεται και προσαρμόζεται βάσει των μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων κορυφαίων και καταξιωμένων στο χώρο της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας επιστημόνων όπως είναι η Μοντεσσόρι, ο Πιαζέ, ο Άντλερ και ο Φρόυντ. 
   Κύριος γνώμονάς μας και κατευθυντήριος δύναμη είναι οι ανάγκες (τόσο οι ατομικές όσο και οι ομαδικές) και οι προτιμήσεις των παιδιών, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε μέσα από τις διαθεματικές δράσεις που επιλέγουμε να δουλεύουμε με τα παδιά την βιωματική προσέγγισή τους στοχεύοντας στο να βιώνουν και να αντιλαμβάνονται οτιδήποτε κάνουμε μέσα από τις αισθήσεις και το σώμα τους. 
   Αυτός άλλωστε θεωρείται και ο πιο κατάλληλος και ορθός παιδαγωγικός τρόπος, ώστε να γίνει αφομοιώσιμη η γνώση όσο το δυνατόν καλύτερα από τα παιδιά αυτής της τρυφερής ηλικίας. 
   Οι δράσεις και τα διαθεματικά project που δουλεύουμε με τα παιδιά επιλέγονται στοχεύοντας σε μια "Παιδοκεντρική Διαπαιδαγώγηση" η οποία προάγει ένα μοντέλο διδασκαλίας που ξεκινάει και τελειώνει στο παιδί και το μυεί:
 • στην Τέχνη και Δημιουργία 
 • στην Θεατρική Έκφραση (έκφραση συναισθημάτων, κιναισθητική αγωγή)
 • στην Καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • στην Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης
 • στην Αυτονομία και Υπευθυνότητα 
 • στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Οικολογική Συνείδηση
 • στην απόκτηση γνώσεων γύρω από το Φυσικό Περιβάλλον και της Φυσικής γενικότερα (γνωριμία με τις φυσικές ιδιότητες αντικειμένων, διάφορων δράσεων και πειραμάτων)
 • στην Αυτενέργεια και Πρωτοβουλία
 • στην Καλλιέργεια της Ενσυναίσθησης
 • στην Διαχείριση δυσάρεστων καταστάσεων και στην Κατανόηση και Αποδοχή Ορίων

και σε πολλά ακόμη τα οποία καθιστούν το Παιδαγωγικό μας Εργαστήρι έναν "Χώρο Πολλαπλής Νοημοσύνης"